Medlemskap

Moss Pistolklubb er en av de få pistolklubbene i landet som er medlem av alle forbund som i dag har håndvåpen på sine programmer. Klubben har som en følge av dette opprettet egne grupper innad i klubben som hver for seg har til oppgave å følge opp klubbens egne aktiviteter rettet mot de forskjellige forbund og deres programmer. I denne sammenheng vil vi også fremheve at klubben også har rifleskyting på sitt program, innenfor de rammer som de forbund klubben er medlem av har.

Som en følge av dette har klubben et svært variert tilbud til sine medlemmer, med mange aktiviteter. Noen av aktivitetene er mer populære enn andre og dette gjenspeiler seg selvfølgelig også i aktivitetsnivået generelt. Våre mest aktive grupper er DSS (Dynamisk Sportsskyting) og ISSF (felt og bane).

Klubben er organisert slik at alle er hovedmedlem av klubben og minimum en gruppe i klubben. På denne måten vil alle være medlem av minst 1-ett forbund.

Vi tilbyr også treningsmedlemskap for skyttere som er hovedmedlem i en annen klubb, men ønsker å trene med oss. Dette har vært populært, siden vi har gode treningsforhold også i vinterhalvåret.

Priser for medlemskap i MPK:
Hovedmedlem: kr 600,-
Gruppemedlem DSS: kr 400,-
Gruppemedlem ISSF: kr 700,- (400,- Gruppe + 300,- NSF)
Treningsmedlem: kr 400,-

Er du ny og ønsker å starte med pistolskyting, må du først gjennomgå et sikkerhetskurs, hvorpå du blir opptatt som prøvemedlem. Perioden som prøvemedlem varer i 6 måneder, hvor man må delta på 18 treninger. I prøveperioden kan man fritt låne klubbens våpen til trening. Etter bestått prøveperiode, blir man tatt opp som fullverdig medlem, og får  anledning til å søke politiet om erverv av eget våpen.

Ønsker du å søke om medlemskap i Moss pistolklubb, vennligst last ned og fyll ut søknadsskjema og send det til et av styremedlemmene. Helst pr e-post. Dersom skjemaet sendes i posten, vennligst gi beskjed til et av styremedlemmene om dette via e-post eller telefon. Alle søknader blir behandlet på første styremøte etter mottatt søknad.

Søkere som er tilknyttet andre klubber fra før, bes vedlegge dokumentasjon på dette til søknaden.

Last ned søknadsskjema her.