ÅRSMØTE 2023

Moss Pistolklubb kaller inn til årsmøte for 2023.

Dato: 20.04.2023
Tid: 18:00
Sted: Framnes Fritidssenter, Strandpromenaden 95, 1516 Moss

Frist for innkommende saker: 06.04.2023
Sendes til: formann@mosspistolklubb.no

Alle som har betalt medlemskap i MPK i 2022 er stemmeberettiget på årsmøte.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes ut senest en uke før møtet.


Vi kjører påmelding, slik at vi vet hvor mange som kommer.
Avhengig av påmelding kan det være at sted blir flyttet.
Blir det flyttet får alle som har meldt seg på beskjed i god tid.

Link til påmelding: https://forms.gle/mBTBMfuo62hkjSmg9

Mvh
Styret