Dynamisk Sportsskyting

Dynamisk sportsskyting er en skytegren som kombinerer elementene hurtighet, kraft og presisjon. Dette er en svært dynamisk skyteform med stor grad av variasjon. Man ser aldri samme øvelse to ganger. Dette har gjort dynamisk sportsskyting svært populært i Norge, med stadig økende antall skyttere.

DSS-gruppa er svært aktiv, med deltakelse på de fleste nasjonale og en del internasjonale stevner rundt i hele verden.

DSS er organisert under DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge).
Ved medlemskap i DSSN, er også skytteren organisert i IPSC (International Practical Shooting Confederation), som er den internasjonale organisasjonen.

Siden dette er en skyteform hvor man i stor grad skyter under bevegelse, har vi et ekstra stort fokus på sikkerhet. For å kunne delta i denne aktiviteten, må man derfor ta et eget sikkerhetskurs for dynamisk sportsskyting.

Moss Pistolklubb holder DSS og ISSF godkjenningskurs ved forespørsel.
Se kurs-siden under hver fane for mer info.

Youtube video som gir deg litt innblikk i Dynamisk Sportsskyting.