Medlemskap

Moss Pistolklubb er en av de få pistolklubbene i landet som er medlem av alle forbund som i dag har håndvåpen på sine programmer. Klubben har som en følge av dette opprettet egne grupper innad i klubben som hver for seg har til oppgave å følge opp klubbens egne aktiviteter rettet mot de forskjellige forbund og deres programmer. I denne sammenheng vil vi også fremheve at klubben også har rifleskyting på sitt program, innenfor de rammer som de forbund klubben er medlem av har.

Som en følge av dette har klubben et svært variert tilbud til sine medlemmer, med mange aktiviteter. Noen av aktivitetene er mer populære enn andre og dette gjenspeiler seg selvfølgelig også i aktivitetsnivået generelt. Våre mest aktive grupper er DSS (Dynamisk Sportsskyting) og ISSF (felt og bane).

Klubben er organisert slik at alle er hovedmedlem av klubben og minimum en gruppe i klubben. På denne måten vil alle være medlem av minst 1-ett forbund.

Vi tilbyr også treningsmedlemskap for skyttere som er hovedmedlem i en annen klubb, men ønsker å trene med oss. Dette har vært populært, siden vi har gode treningsforhold også i vinterhalvåret.

Priser for medlemskap i MPK:
Hovedmedlem: kr 600,-
Gruppemedlem DSS: kr 400,-
Gruppemedlem ISSF: kr 700,- (400,- Gruppe + 300,- NSF)
Kun treningsmedlem: kr 400,-*
*forutsetter at du er medlem i annen klubb og knyttet til gjeldende forbund.

Er du ny og ønsker å starte med pistolskyting, må du først gjennomgå et sikkerhetskurs, hvorpå du blir opptatt som prøvemedlem. Perioden som prøvemedlem varer i 6 måneder, hvor man må delta på 18 treninger. I prøveperioden kan man fritt låne klubbens våpen til trening. Etter bestått prøveperiode, blir man tatt opp som fullverdig medlem, og får  anledning til å søke politiet om erverv av eget våpen.

Ønsker du å søke om medlemskap i Moss pistolklubb?
Last ned søknadsskjema her og fyll det ut.
Har du tatt kurs via Moss pisstolklubb, ta med skjema på trening.

Er du medlem i annen klubb eller ønsker å ta opp igjen skyting, last ned skjema, dokumenter på kurs/medlemskap i klubb samt kontaktinfo for kontaktperson i klubben du er i.
Avtalt møte med oppmann for ønsket gruppe. Vi ønsker at nye skyttere som ikke har tatt kurs hos oss møter opp personlig, gjerne med på trening før vi vurderer medlemskap.
Alle søknader blir behandlet av oppmann eller første styremøte etter mottatt søknad.

Oppmann ISSF: issf@mosspistolklubb.no
Oppmann DSS: dss@mosspistolklubb.no