ISSF-gruppa

ISSF-gruppa i Moss pistolklubb er på mange måter ”veien inn” til pistolskyting som hobby og konkurranseidrett. Nye medlemmer introduseres til pistolskyting gjennom det sikkerhetskurset som alle nye skyttere må ha. På dette kurset får man lære om sikkerhet og regler samt prøve forskjellige skyteformer. ISSF gruppen er tilsluttet Norges Skytter Forbund (NSF). For å bli medlem i ISSF gruppen må en bestå det sikkerhetskurs som her er aktuelt, eller tilfredsstille kravet på annen måte.

Etter godkjent sikkerhetskurs deltar man på gruppens aktiviteter som prøvemedlem. I denne prøveperioden på 6 mnd får man låne pistol av Moss Pistolklubb.

ISSF gruppen skyter ISSF programmene nedenfor, finpistol, standardpistol og hurtigpistol på tirsdager og trener feltskyting og mer ferdighetstrening på fredager. Flere avgruppens skyttere deltar i åpne stevner og norgesmesterskap hvert år. Gruppen skyter sine øvelser primært med pistol og revolver i henhold til
de programmer som er godkjent av forbundet og har en del reisevirksomhet primært på Østlandet og i Norden.

 

Feltskyting

Feltskyting er den mest populære pistol-øvelsen i Norge. Feltskyting foregår ute i terrenget. Blinkene er av varierende størrelse og er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter. En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan skuddene fordeles mellom blinkene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere.

 

Baneskyting

Hurtigpistol Fin og Grov

NSF nasjonalt program.
Hurtigpistol er en populær øvelse, ikke minst fordi den lar seg godt kombinere med Felt-skyting. Selv om hurtigpistol skytes på en vanlig skytebane, er de korte skytetidene veldig likt det man møter i felt. Hurtigpistol er delt inn i 3 deler; først skytes 4 serier på 10 sekunder, deretter skytes 4 serier på
8 sekunder, og til sist 4 serier på 6 sekunder. En serie består av 5 skudd, men i hurtigpistol skal alle skuddene skytes i kun en blink. Dette gjør hurtigpistol spennende, fartsfylt og utfordrende. Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Hurtigpistol skytes i stående stilling med en hånd.

targetBlack1

Finpistol og Grovpistol

ISSF internasjonalt program.
Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse. Først skytes det 6 serier på 6 minutter hver. Dette er presisjonsdelen der det skytes mot presisjonsblinken. 6 minutter på hver serie (5 skudd), er ganske god tid. Den andre halvdelen av konkurransen består i 6 serier (a 5 skudd) med duell. På denne delen brukes den samme blinken som i Hurtigpistol. I størrelse er den like stor som presisjonsblinken, men har en poengskala som går fra 5 – 10 poeng. Alle ringene er farget sorte.

Duell fungerer slik at blinken er synlig i 3 sekunder, deretter forsvinner den i 7 sekunder for så å være synlig igjen i 3 sekunder, osv. For hver serie er blinken synlig 5 ganger. Skytteren skal da skyte ett skudd for hver gang blinken er synlig. Maksimalt oppnåelig poengsum er 600. Finpistol og Grovpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

targetBlack1 targetWhite1

Standardpistol

ISSF internasjonalt program.
Standard pistol skytes mot presisjonsskiven, som også brukes i Finpistol og Grovpistol. De 4 første seriene skal du skyte på 150 sekunder. Ikke god tid, men mer enn nok til å skyte de 5 skuddene man skal. Deretter følger 4 serier på 20 sekunder. Da har man ikke tid til å slappe av mellom hvert skudd i serien (5 skudd) og må skyte alle skuddene fortløpende uten pauser. De siste 4 seriene skytes på 10 sekunder. Da avleveres 5 skudd på en skivevisning (10 sek) dette er egentlig rikelig med tid til å få skutt 5 kontrollerte skudd. Standardpistol krever trening og litt pågangsmot, akkurat som de andre pistol-øvelsene.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Standardpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

targetWhite1